הבניינים – תוכניות המכר 2018-05-16T15:48:12+00:00

אודות הבניינים – תוכניות המכר

בניין פקאן

עץ הפקאן, כמו השקד, שיא פריחתו באביב. גם הוא מסמל ירוק, את הפריחה של האביב. אביב פרושו פריחה שמסמל תקווה, חיוביות, אופטימיות.
שני עצים מאוד ארצישראליים. נטועים חזק באדמתה של מדינתנו.
הפרויקט שלנו ממוקם בצמוד לפארק ירוק גדול, נוף פתוח.
אנו פרויקט "מחיר למשתכן" אשר מסמל התחלה חדשה, תקווה לזוגות צעירים רבים להגשים את החלום לדירה. מכאן כי השילוב הוא שילוב מנצח.
בניין פקאן הינו בניין בן 25 קומות + קומת קרקע ובו עתידים להיבנות 100 יחידות דיור. בבנין יהיה מועדון לרווחת הדיירים, לובי עם חלל כפול וחניון עילי ותת קרקעי.

טבלת הצמדת חניות לדירות בניין פקאן

סכמת הבניין

קומה 0

קומה 1

קומות 2-3

קומה 4

קומות 5-10

קומות 12-23

קומה 24

קומה 25

גג

להורדת כל תוכניות הקומות בניין פקאן

בניין שקד 1

עץ השקד שיא פריחתו באביב. מסמל ירוק, את הפריחה של האביב. מרחיב ביופיו.
אביב פרושו פריחה שמסמל תקווה, חיוביות, אופטימיות. שני עצים מאוד ארצישראליים. נטועים חזק באדמתה של מדינתנו. הפרויקט שלנו ממוקם בצמוד לפארק ירוק גדול, נוף פתוח. אנו פרויקט "מחיר למשתכן" אשר מסמל התחלה חדשה, תקווה לזוגות צעירים רבים להגשים את החלום לדירה. מכאן כי השילוב הוא שילוב מנצח.
בניין שקד 1 הינו בניין בן 22 קומות + קומת קרקע ובו עתידים להיבנות 87 יחידות דיור. בבנין יהיה מועדון לרווחת הדיירים, לובי עם חלל כפול וחניון עילי ותת קרקעי.

טבלת הצמדת חניות לדירות בניין שקד 1

סכמת הבניין

קומה 0

קומה 1

קומה 2-5

קומה 6

קומה 7-11

קומה 12

קומה 13-22

קומה 13-20

קומה 13-20

קומה 21

קומה 22

להורדת כל תוכניות הקומות בניין שקד 1

בניין שקד 2

עץ השקד שיא פריחתו באביב. מסמל ירוק, את הפריחה של האביב. מרחיב ביופיו.
אביב פרושו פריחה שמסמל תקווה, חיוביות, אופטימיות. שני עצים מאוד ארצישראליים. נטועים חזק באדמתה של מדינתנו. הפרויקט שלנו ממוקם בצמוד לפארק ירוק גדול, נוף פתוח. אנו פרויקט "מחיר למשתכן" אשר מסמל התחלה חדשה, תקווה לזוגות צעירים רבים להגשים את החלום לדירה. מכאן כי השילוב הוא שילוב מנצח.
בניין שקד 2 הינו בניין בן 22 קומות + קומת קרקע ובו עתידים להיבנות 87 יחידות דיור. בבנין יהיה מועדון לרווחת הדיירים, לובי עם חלל כפול וחניון עילי ותת קרקעי.

טבלת הצמדת חניות לדירות בניין שקד 2

סכמת בניין

קומה 0

קומה 1

קומה 2-5

קומה 6

קומה 7-11

קומה 12

קומה 13-20

קומה 21

קומה 22

קומת גג

להורדת כל תוכניות הקומות בניין שקד 2

תשריטי חניות כל הבניינים

תשריטי חניות קומת קרקע

תשריטי חניות קומה 1-

תשריטי חניות קומה 2-

Top