חוזים להורדה 2019-07-31T16:34:39+00:00

חוזים ונספחים לרכישת הדירות

חוזה מכר מאושר כולל נספחים

להורדה >>

מפרטי מכר

בניין 1

דירת 4 חד'

להורדה >>

דירת 3 חד'

להורדה >>

דירת גן 4 חד'

להורדה >>

דירת 5 חד'

להורדה >>

בניין 2

דירת 4 חד'

להורדה >>

דירת 3 חד'

להורדה >>

דירת גן 4 חד'

להורדה >>

דירת 5 חד'

להורדה >>

בניין 3

דירת 4 חד'

להורדה >>

דירת 3 חד'

להורדה >>

דירת גן 4 חד'

להורדה >>

דירת 5 חד'

להורדה >>

מסמכים משפטיים נוספים

טופס בחירת דירה

להורדה >>

יפוי כוח לבן זוג לבחירת דירה ו/או חתימה על הסכם מכר

להורדה >>

יפוי כוח למי שאינו בן זוג לבחירת דירה ו/או חתימה על הסכם מכר

להורדה >>

טבלה המקשר בין תכניות במחירון לבין התכניות השיווק (באתר האינטרנט)

להורדה >>

נספח לפני ליווי + נספח ד מאושר וחתום

להורדה >>

נספח לפני ליווי + נספח ד מאושר וחתום

להורדה >>

הוראה בלתי חוזרת לרוכשים ברמלה 202

להורדה >>
Top